Як порахувати рентабельність?

Як порахувати рентабельність?

Якщо ви зверталися до кредиторів або інвесторам, то ви напевно стикалися з таким поняттям, як рентабельність підприємства. Що це таке? Як розраховується? Що впливає на цей показник?

На ці питання ми і постараємося вам відповісти. Що таке рентабельність підприємства? Якщо звернутися до визначення, то рентабельність це відносний показник економічної ефективності.

Вимірюється рентабельність у відсотках, а обчислюється шляхом ділення суми прибутку на суму активів і ресурсів, що її формують. Отже, рентабельність підприємства це показник, який ілюструє ступінь ефективності використання підприємством у своїй діяльності майнових активів (оборотних і власних коштів). Головний сенс розрахунку рентабельності в тому, щоб показати, скільки прибутку отримано підприємством на кожен рубль, вкладений у його виробничі фонди.

На рівень рентабельності компанії впливає безліч факторів: структура капіталу, його джерела, структура і вартість активів, ступінь залученості виробничих ресурсів у діяльність підприємства, вартість оборотних коштів, їх джерела, величина виручки від реалізації, величина сформованих за звітний період витрат. Рп = Б / (середнє ОПФ + середнє ОА), де середнє ОА середнє значення вартості оборотних активів за звітний період. Балансовий прибуток підприємства Цю прибуток ще називають бухгалтерської. По суті, це прибуток компанії, отриманий за підсумками звітного періоду, тобто, прибуток до оподаткування.

Щоб отримати цю величину, необхідно з отриманої від реалізації продукції і послуг виручки відняти такі показники: собівартість проданих товарів, робіт і послуг; управлінські витрати. Не забудьте додати до отриманої суми прибуток від операційної та позареалізаційної діяльності. Якщо за цими видами операцій отримано збиток відніміть його із загальної суми. Отримана величина і буде прибутком компанії до оподаткування. Якщо ви візьмете бухгалтерський звіт про прибутки і збитки (форма 2), то величину балансового прибутку можна підглянути в рядку прибуток (збиток) до оподаткування.

Середні значення оборотних засобів і виробничих фондів Середня вартість основних виробничих фондів визначається досить простим способом. Треба взяти величину виробничих фондів на початок звітного періоду і на кінець, скласти їх разом і розділити на два.

Так само чинимо і з визначенням середньої вартості оборотних коштів. Якщо взяти бухгалтерський баланс (форма 1), то вартість основних виробничих фондів ми побачимо в рядку Основні засоби. Вартість оборотних коштів шукаємо в тій же звітності.

Величини на початок і кінець звітного року можна знайти у підсумковій сходинці другого розділу документа, Оборотні активи. Також знаходимо середній показник. Підставляємо все в формулу і знаходимо рентабельність компанії. Наведемо приклад! Приклад розрахунку рентабельності підприємства.

Компанія Омега в 2011 році отримала 20 тисяч рублів загального прибутку, що підлягає оподаткуванню податком на прибуток. При цьому вартість її основних фондів на початок року склала 5300, а на кінець 10200 рублів. Підсумок по другому розділу балансу Оборотні активи на 1 січня 2011 року склав 30 800, а на кінець 2011 30500 рублів. Знайдемо рентабельність підприємства. Середнє ОПФ буде дорівнює: (5300 + 10200) / 2 = 7750 руб.

Середнє ОА: (30800 + 30500) / 2 = 30 650 руб. 52% рентабельності непоганий результат для компанії. Але для точного аналізу рентабельності підприємства краще робити порівняння його показників у динаміці.

Якщо спостерігається зростання рентабельності, можна стверджувати, що проведена управлінська політика керівництва ефективна і веде компанію до благополуччя. Якщо спостерігається спад показника варто пошукати причини зниження прибутковості вашої діяльності. Підприємство має бути рентабельним саме з цією метою, бути дохідним, воно і створюється.

Сподіваємося, що наша інформація допоможе вам з легкістю провести відповідний економічний аналіз діяльності вашої компанії.

Як порахувати рентабельність?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!