Як здати всі заліки?

Як здати всі заліки?

Залікова сесія передує екзаменаційної. Студенти, які не склали заліки, не можуть бути допущені до здачі іспитів.

У ряді випадку (залік з фізичної культури, практикуми тощо) як виняток студенти можуть бути допущені до іспитів, але при цьому відпрацьовують свої заборгованості безпосередньо під час сесії. Заліки можуть бути виставлені за результатами роботи в семестрі.

Під час залікової сесії студентам надається три спроби здачі заліку. У разі, якщо студент не здав залік після 3 спроб, він може бути відрахований рішенням комісії з студеческім справах. Усі наступні спроби здачі заліку (надаються рішенням комісії з студентським справах) проходять за участю понад, ніж одного викладача — кафедральної комісії. Результати фіксуються в протоколі і засвідчуються не менш як двома підписами. Чи не дозволяється здавати заліки чи іспити без залікової книжки.

Оцінка, отримана студентом, повинна бути проставлена у відомість. Проставляти оцінки у відомість зобов’язані викладачі. Як правило, відомість не видається студентам на руки.

Для отримання оцінки за додатковими спецкурсів на руки студенту може бути видана індивідуальна відомість.

Як здати всі заліки?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!