Як знайти сторону трикутника?

Як знайти сторону трикутника?

Конспект уроку Теорема синусів. Рішення трикутників Розділи: Конспект уроку на тему: Теорема синусів.

Рішення трикутників Цілі уроку: Перевірити засвоєння учнями теореми косинусів та її застосування при вирішенні завдань. Показати різне використання теореми: знаходження косинусів кутів за трьома даними сторонам, визначення видів трикутників за значенням косинусів кутів, знаходження третьої сторони трикутника за даними двох сторонах і куту між ними. Довести теорему синусів. Показати застосування теореми при вирішенні трикутників.

Навчити учнів складати пропорції для сторін і кутів даного трикутника. Виробити вміння аналізувати отримані результати. Виховання в учнів почуття взаємодопомоги при роботі в групах. Хід уроку 1. Перевірка домашнього завдання. — На листочках проводиться зріз знань учнів з основним поняттям теореми косинусів і перевірки табличних значень синуса і косинуса деяких кутів. Учням видається наступна картка: б) запишіть формулу для обчислення третьої сторони трикутника, що лежить проти гострого кута, якщо відомі сторони утворюють цей кут дану роботу можна провести у вигляді математичного диктанту.

2. Рішення задач за готовими кресленнями — кількість вирішуваних завдань за вибором вчителя, залежно від підготовки класу. Знайти сторону трикутника позначену х. 1) х =; х = 4) х = 10, т. к. даний трикутник рівносторонній теорема допомогла вам знайти третю сторону трикутника? — Сформулюйте теорему. 3. Нова тема — формулюється теорема синусів. — При доведенні теореми на дошці корисно зробити наступні креслення і запису. з (а) і (б), слід bx sin = ax sinb, поділивши обидві частини на axb, отримаємо:; аналогічно доводиться, що.

Об’єднавши два останніх рівності отримуємо. ч. т. д. 4. Закріплення (складання пропорцій для обчислення сторони трикутника) 5. Підсумок уроку (рішення задач по групах) — з відібраних букв в кінці гри повинні вийти слова: косинус, синус; — картки можна розкласти на одному столі або вибірково розкласти картки з відповідями до завдань даної групи. I група: 1. Сторони трикутника 7см і 3см, а кут між ними 60. Знайдіть третю сторону трикутника. 2. Сторони трикутника рівні 7см, 10см, 8см.

Знайдіть косинус найбільшого кута цього трикутника. II група: 1. Сторони паралелограма рівні см і 6см, а один з кутів паралелограма 45. Знайдіть велику діагональ паралелограма. 2. Визначте вид трикутника (щодо його кутів), якщо його сторони рівні 7, 8 і 12.

III група: 1. У трикутника дві сторони рівні 3м і 6м, а кут між ними дорівнює 60. Знайдіть третю сторону трикутника. 2. Знайдіть косинус найменшого кута трикутника, якщо його сторони рівні 7см, 8см і 10см.

IV група: 1. Знайдіть сторону трикутника, що лежить проти кута в 30. 2. Дано:

AВС, АВ = 5 см, АС = 12см,. Знайдіть V група: 1. У трикутника дві сторони рівні 5дм і 4ДМ, а кут між ними дорівнює 120. Знайдіть третю сторону трикутника.

2. У трикутнику АВС кут В дорівнює 70? , А кут С дорівнює 65. Розташуйте сторони трикутника в порядку зростання. а) АВ, ВС, АС б) АС, АВ, ВС в) НД, АВ, АС г) АС, ВС, АВ VI група: 1. Сторони трикутника см і 4см, а кут між ними дорівнює 30. Знайдіть третю сторону трикутника.

2. Сторони трикутника рівні 5см, 8см, 6см. Знайдіть косинус кута, лежачого проти боку рівній 6см. 6. Підведення підсумків.

Виставлення оцінок. 7. Домашнє завдання а) 12, питання 3, повторити питання 1, 2 в) обчислити сторони і кути трикутника, якщо:

1) а = 20, b = 13, 0. 2) з = 60, b = 39,. Попова Наталія Олександрівна.

Як знайти сторону трикутника?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!